Globální databáze veřejných i soukromých půjčekMMF v dubnu uvedl, že globální ekonomika je zadluženější než před finanční krizí a je třeba podniknout okamžité kroky proti dalšímu hospodářskému poklesu. Podle instituce celosvětový dluh momentálně činí 164 bilionů dolarů, což odpovídá 225 % světového HDP a překonává tak dosavadní rekord z roku 2009, kdy dluh představoval 213 % HDP.
hodně bankovek.jpg
Centrální banky, které podpořily světovou ekonomiku a podnítily růst dluhu díky své politice levných půjček, začaly zvyšovat sazby, což pravděpodobně začne vyvíjet tlak na zadlužené spotřebitele a podniky. Při vydání nové zprávy o globálním dluhu, která bude v pondělí zveřejněna ve Washingtonu, MMF poznamenal, že dluh nadále pokračuje v překonávání rekordů, a to téměř deset let po krachu společnosti Lehman Brothers. „S rostoucím tempem dluhu je nyní víc než kdy jindy důležité získat informace o tom, kam jsou vkládány vypůjčené peníze a co to znamená pro tvůrce jednotlivých politik,“ uvedl fond.
databáze.jpg
MMF minulý měsíc prohlásil, že za převážný nárůst světového dluhu za poslední desetiletí je zodpovědná Čína, a to přibližně 40 procenty, díky růstu úvěrů poskytovaných komerčními bankami. Varoval však, že jako zranitelné se jevily všechny země, jak rozvinuté, rozvíjející se, tak i ty s nízkými příjmy. Zároveň dodal, že zemím snižujícím své rozpočtové deficity, by se nyní dařilo nejlépe, pakliže by se finanční podmínky zhoršily. „Rozhodné kroky nyní potřebujeme k posílení fiskálních rezerv, které plně využijí cyklického nárůstu ekonomické aktivity,“ uvedl fond. „Je důležité si uvědomit, že přijímání příslušných opatření nyní pomůže ochránit hospodářství tím, že vytvoří prostor pro fiskální politiku, která podpoří ekonomickou aktivitu v době poklesu, a sníží riziko potíží ve financování, pokud by se celosvětové podmínky náhle zhoršily.“ Minulý týden požádala fond o nouzovou půjčku Argentina, aby se vyhnula finanční krizi poté, co ji pád pesa přiměl ke zvýšení úrokových sazeb na 40 %.