Waldorf? Aneb tak trochu jiná škola


Jedná se o alternativní výchovně vzdělávací program, který vychází z pedagogických zásad, jež zformuloval rakouský filosof, esoterik a sociální myslitel Rudolf Steiner (1861-1925).
Vyučování probíhá v epochách, které umožňují probrat látku intenzivněji, prožívá se po určitou dobu a jde o pochopení podstaty a souvislostí.
Výuka je prodchnuta praktickými, uměleckými a pohybovými činnostmi, děti nejsou známkované a vysvědčení dostanou ve formě slovního ohodnocení, které ukazuje příčiny potíží a charakterizuje vývoj schopností dítěte.
holky ve školce
Tato trochu jiná škola je známa tím, že hodnocení je zaměřené na individuální pokrok a ne na to, jaké známky si podle kantora zaslouží.
Waldorfské školy jsou pro všechny děti, které splňují obvyklá kritéria zralosti pro školní docházku. Je vhodné, aby ve třídě byly děti rozmanitých nadání a z nejrůznějších společenských vrstev a skupin. To, každého žáka obohacuje a přirozeně to zakládá schopnosti jeho spolupráce s lidmi nejrůznějšího postavení a schopností. Tak, jak to bude potřebovat v dospělém životě.
Pokud dítě trpí poruchou chování, či učení, existují pro něj speciální waldorfské školy-léčebné zvláštní školy. Bohužel, ta je u nás pouze jediná a to v Praze na Opatově.
Tato pedagogika se snaží vedle kognitivních (myšlenkových, poznávacích) schopností oslovovat také dovednosti sociální, umělecké a řemeslné. Samozřejmě, že myšlenková průprava není podceňována. Ta je rozvíjena díky pohybovým a jemně motorickým činnostem.
Vyučují se zde i předměty jako je knihařství, tkaní, zahradnictví apod. Dokonce dívky se účastní práce se dřevem a kovem, chlapci háčkují a pletou.
malá školačka
V učebním plánu je snaha dosáhnout souladu mezi uměním, vědou a duchovními hodnotami.
V metodách, jimiž učí zdejší učitelé, hraje důležitou roli pohyb, rytmus a obraz.
Vyučování hlavních předmětů probíhá v epochách, tedy ve dvouhodinovém bloku, který se dělí na část rytmickou, vyučovací a vyprávěcí. Blok je monotematický, kdy po dobu 3-4 týdnů učitel rozvíjí jedno téma, např. dějiny Řecka. Jiné předměty, jako je hudební a tělesná výchova, jazyky a další se učí v klasických hodinách.
V této škole se nepoužívají učebnice. Žáci dostanou pouze prázdný sešit, do kterého pod vedením učitele na základě prožitků během vyučování a ve vyšších třídách i z odborné literatury, vypracovávají, jak sami látku pochopili. Tím v jejich rukách vzniká vlastní učebnice.
Tito žáci, kteří se neučí z knih, které už někdo napsal, mají lepší vztah k odborné a populárně naučné literatuře.
Ve vyšších ročnících žáci pracují s naučnou literaturou, vypracovávají referáty apod. Je zcela v kompetenci učitele, zda budou žáci používat jazykové učebnice a cvičebnice, nebo literaturu pro další předměty.
Pokud patříte mezi rodiče, kteří nadprůměrně dbají na vzdělání svých dětí a hledáte alternativu k obyčejné škole, waldorfská škola je pro vašeho potomka to pravé.